Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

2015 Raport zrównoważonego rozwoju

Smart thinking

O przyszłości rynku energii zadecydują wychodzące naprzeciw potrzeb odbiorców oraz współczesnych realiów innowacje, inteligentne idee. Apator ma swój udział w ich tworzeniu i wdrażaniu.

Przyszłością energetyki jest smart metering i smart grid. Dostarczamy innowacyjne systemy, urządzenia i usługi dla efektywnej i bezpiecznej eksploatacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Jesteśmy także inteligentną organizacją, dlatego działamy odpowiedzialnie i rozwijamy się w sposób zrównoważony.

Nasze wartości

Wartości firmowe wyznaczają standardy naszego działania. Dzięki praktykowanym wartościom Apator rośnie i realizuje zyski w zgodzie ze swoim otoczeniem, preferencjami pracowników i oczekiwaniami klientów, partnerów biznesowych oraz właścicieli.

 • W obecnych czasach najważniejszy jest klient i jego zadowolenie, dlatego uważam, że ważną cechą naszej firmy jest elastyczność w dostosowaniu wyrobów do najwyższych wymagań klientów.

  Łukasz, programista
 • Jako konstruktor za najważniejszą wartość uważam kompetencje techniczne wsparte wieloletnim doświadczeniem. Przychodząc do Apatora zaraz po skończeniu studiów posiadałem jedynie wiedzę teoretyczną. Dzięki otwartości i chęci dzielenia się wiedzą przez starszych kolegów szybko poznałem tajniki aparatury łączeniowej. Również moi koledzy mogli liczyć na wsparcie starszych pracowników. Takie wielopokoleniowe doświadczenia są dodatnią wartością dla każdego młodego pracownika.

  Jakub, konstruktor
 • Jedną z najważniejszych wartości Apatora jest otwartość i szczerość budujące dobre relacje z klientami i partnerami. Otwartość pozwala na kreatywne spojrzenie na potrzeby pracowników, klientów, partnerów, pozwala sprostać ich wymaganiom, jest podstawą dialogu. Przejawia się ona również zrozumieniem i wsparciem na różnych etapach współpracy. Szczerość to szacunek do pracownika, klienta, partnera, a co za tym idzie dotrzymywanie umów, terminów, wywiązywanie się z obietnic oraz działania w dobrym interesie "innych".

  Iza, inspektor jakości
 • Rzetelność - to jest podstawa prowadzenia biznesu. Trudno firmie się rozwijać bez budowania długofalowych relacji, a rzetelność jest fundamentem dla dobrych relacji z klientami, kontrahentami oraz całym otoczeniem biznesowym.

  Paweł, specjalista ds. marketingu
 • Stawiam na elastyczność - w ciągle zmieniającym się świecie należy szybko dostosowywać się zmian, kto tego nie robi, zostaje w tyle. Jedyną pewną rzeczą w życiu, czy to człowieka czy firmy, jest ciągła zmiana. Apator dzięki zaangażowanym pracownikom i wspierającej ich kadrze menadżerskiej wciąż idzie do przodu, zmienia się, dostosowuje do nowych warunków, nowego środowiska, nowych rynków i nowych wyzwań.

  Mariusz, specjalista IT
 • Najważniejszą firmową wartością jest nowoczesność. Jest to klucz do konkurencyjności, która narzuca tempo zmian w technice i technologii. Przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian może utrzymać się na rynku. Skuteczność firmy zależy od kompetencji, umiejętności zarządzania oraz przyjętych strategii. Nowoczesność odnosi się do wprowadzania nowych produktów, metod produkcji, poszukiwania oraz nabywania nowych rynków zbytu. Nowoczesność gwarantuje sukces firmy i przekłada się na zyski.

  Małgorzata, technik doskonalenia procesów produkcyjnych
 • Biznes

  Tworzymy inteligentne rozwiązania pomiarowe i technologie dla inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Rozwijamy się, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów.

  Zobacz więcej
 • Pracownicy

  Nasze inteligentne rozwiązania tworzą wyspecjalizowani, kompetentni i zaangażowani pracownicy. Dbamy, by pracowali w twórczym i bezpiecznym miejscu pracy.

  Zobacz więcej
 • Środowisko

  Racjonalnie wykorzystujemy zasoby, dostarczamy przyjazne dla środowiska i bezpieczne wyroby. Wdrażamy energooszczędne rozwiązania.

  Zobacz więcej
 • Społeczność lokalna

  Czujemy się częścią lokalnej społeczności, dlatego wspieramy działalność kulturalną i artystyczną, wdrażamy inicjatywy promujące pasjonatów.

  Zobacz więcej

List prezesa

Prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności jest dziś jednym ze znaczących aspektów wspierających realizację naszych celów biznesowych.

Andrzej Szostak Prezes Zarządu Apator SA

Zobacz wypowiedź prezesa
Andrzej Szostak Andrzej Szostak

Kluczowe liczby

 • 770 mln PLN przychodów
 • 63 mln PLN zysku netto
 • 44% przychodów z eksportu
 • sprzedaż do 70 krajów
 • 19 spółek w grupie
 • 2 główne segmenty biznesu
 • 6 linii biznesowych
 • 2406 pracowników